Elit Yapı A Sınıfı Müteahhitlik Belgesi

Elit Yapı, A Grubu Müteahhitlik Belgesi alan sayılı şirketler arasında yerini aldı.

02.03.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitleri mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırmıştır.

Yeterlilik sistemi temelinde firmaların mali göstergeleri esas alınmaktadır. Firmaların belge başvurularından önceki son üç yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılarak, firmanın mali durumu cari oran, özkaynak oranı ve borç oranı olmak üzere üç farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendirilmektedir.  

A Grubu müteahhitlik belgesi için firmaların 15 yıl içinde 90 milyon liralık iş oranına sahip olmaları gerekmektedir.

Değerlendirmede ikinci olarak mesleki ve teknik yeterlikler kontrol edilmektedir. Firmanın başvurmuş olduğu grup için öngörülen benzer iş deneyimi, firmanın son 15 yıla kadar yapmış olduğu işler dikkate alınmaktadır. Teknik yeterliğin bir başka göstergesi ise belgeli usta çalıştırılması ve teknik personel istihdamıdır.

A Sınıfı müteahhitler her alanda ve büyüklükte iş yapabilirler.

A grubu yetki belgesine sahip olacak yapı müteahhitlerine hiçbir kısıtlama uygulanmazken diğer gruplarda yetki belgesine sahip yapı müteahhitleri ise maliyeti ve belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarı sınırları dahilinde yapım işlerini alabileceklerdir.      

Kurulduğu günden bu yana tüm taahhüt projelerini büyük bir titizlikle tamamlayan Elit Yapı, A Grubu Müteahhitlik Belgesi almaya hak kazanmış ve ülkenin sayılı şirketleri arasında yerini almıştır.