Insan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde; şirketimizin misyon, vizyon ve hedeflerini içselleştirmiş, takım halinde uyum içerisinde çalışan, hem kendini hem de çalışma süreçlerini sürekli geliştiren, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir ekip oluşturmak hedefi vardır.

Başarıda sürekliliği sağlamak, ulaşılan kurumsal hedefleri daha da yukarı taşıyabilmek adına; ekip arkadaşlarımızı herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikleri bireysel potansiyel ve performansa değerlendirerek her bir çalışanın emeği karşılığı hak ettiği maddi ve sosyal kazanımlara erişmesini sağlıyoruz.

Tüm ekip arkadaşlarımızın mutluluk ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı, sağlıklı ve en iyi çalışma ortamını sağlamayı, sürekli gelişme ve öğrenmeyi teşvik etmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz.