Kentsel Donusum

Kentsel Dönüşüm'de Güven

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi kanunu ile düzenlenen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında afet riski barındıran alanlar tespit edilerek yeniden inşa edilir ve yaşanabilir hale getirilir.

Riskli binasını bu kanun kapsamında yenilemek isteyen mülk sahipleri, bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisinden ve kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanırlar.

Konutunda kentsel dönüşüm süreci başlanan bir mülk sahibi kira yardımı ve kredi desteğinin sadece birinden yararlanabilir. 

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapılması için arsa hissedarlarının 2/3 çoğunluğu yeterlidir.

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi kanunu kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan muafiyet söz konusudur.

Taahhüt sektöründe 30 yılı aşkın deneyimimiz, imza attığımız prestijli konut projeleri ve A Grubu Mütahhitlik Belgemiz ile kentsel dönüşüm projelerinde "Seçkin Yaşam Alanları" taahhüt ediyoruz.

Bizimle İletişime Geçin