Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun şekilde, kamu ve özel sektör kuruluşları ile bilgi paylaşımı içinde koruyacağımızı,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasının teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı,
  • Sürdürülebilir gelişme hedefleriyle, yatırımlarımızda sağlık, güvenlik ve çevre performansımızı iyileştiren teknolojileri uygulamayı,
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını, mühendislik prensipleri standartlarında doğal kaynak kullanımının optimum düzeyde tutulmasıyla geri dönüşümün desteklenmesinin sağlanmasını,
  • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik koşullarını göz ardı etmeden, sürekli gelişmeyi, iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi, çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymayı ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldıracağımızı taahhüt ederiz.