İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Elit Yapı A.Ş. ve çalışanları olarak, alt yapı ve üst yapı inşaat taahhüt faaliyetlerini insan ve çevre odaklı ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururuz.

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek kaldırılması veya minimize edilmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Faaliyetlerimizde çalışanların katılımını ve danışılmasını sağlamayı,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.
Isg Politikamız 2

Çalışanlarımız, müşterimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen herkes çalışan sağlığı ve iş güvenliği standartlarımızdan memnun olsa dahi, bu standardın daima yükseltilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve iş kazalarını önleme kültürünün yerleşmesi için çalışmayı herkes bir görev ve sorumluluk olarak kabul etmektedir.