Kalite Politikamız

Elit Yapı Yönetim Sistemi; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.

Elit Yapı Üst Yönetimi; Bu amacı gerçekleştirmek üzere:

  • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
  • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
  • Alt yapı üst yapı inşaat taahhüt faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
  • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, Taahhüt etmektedir.
Elit Manzara

Elit Yapı çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile Elit Yapı'yı üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Elit Yapı'da sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.